Når de vik av til høgre eller venstre, skal øyro dine høyra det ordet bak deg: «Dette er vegen, gå på den!» (Jesaja.30,21).

Innleiing. René Descart (biletet) var ein stor matematikar og han trudde på det fullkomne. I følgje Paulus får vi den Heilage Ande ved trua på Jesus, av berre nåde. Kristus er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd, han gir oss ånd og liv ifrå himmelen, […]

Read more "Når de vik av til høgre eller venstre, skal øyro dine høyra det ordet bak deg: «Dette er vegen, gå på den!» (Jesaja.30,21)."

Rasjonalitet eller ikkje rasjonalitet, det er spørsmålet. Eller kva slags rasjonalitet?

Innleiing. «Eg tenker, altå er eg», sa Descart, «å tenke eller ikkje tenke, det er spørsmålet». Descart var ein stor matematikar som trudde på det fullkomne og det høver med kyrkja sin rasjonalitet. Men empirismen og liberalismen vart ei katastrofe for pietisten Immanuel Kant, så han konkluderte med at kyrkja sin rasjonalitet ikkje eksisterte. Han […]

Read more "Rasjonalitet eller ikkje rasjonalitet, det er spørsmålet. Eller kva slags rasjonalitet?"

Jesus vil reise opp si kyrkje. Då er det om å gjere å nytte høvet til å «reise kjerringa». 

Bilde: Ivanka Trump ved klagemuren. Jesus vel ut vanlege menneske og slik vil han reise opp si kyrkje. Sunnmøringar har eit optimistisk pågangsmot, når noko har misslukkast for oss og vi vil gjere eit nytt forsøk på å få det til, seier vi gjerne at vi gjerne at vi skal prøve å «reise kjerringa». I […]

Read more "Jesus vil reise opp si kyrkje. Då er det om å gjere å nytte høvet til å «reise kjerringa». "

Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand.

Kunnskap, fridom og livsutfolding. Der er ein motsetnad mellom kunnskap og fridom og det har vorte tydeleg i vårt moderne samfunn, der kunnskapen har vorte så stor og massemedia har vorte så dominerande. Og det har vorte tydeleg med press mot den kristne fridomen, det utartar seg slik at dei med si søking etter kunnskap […]

Read more "Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand."

Offeret og eksperimentet. Kva med religionen, politikken og økonomien?

Bilete: Galileo Galilei, italiensk fysiker og astronom, den egentlige grunnlegger av den eksperimenterende naturforskning. Innleiing. Menneska prøver gjennom religionen å tilfredsstille ein guddom og ventar seg dei skal oppnå noko med det. Men det trengst ikkje i kristendomen, for med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Så det er nok. Hans frelsesverk […]

Read more "Offeret og eksperimentet. Kva med religionen, politikken og økonomien?"