Jesus vil reise opp si kyrkje. Då er det om å gjere å nytte høvet til å «reise kjerringa». 

Bilde: Ivanka Trump ved klagemuren. Jesus vel ut vanlege menneske og slik vil han reise opp si kyrkje. Sunnmøringar har eit optimistisk pågangsmot, når noko har misslukkast for oss og vi vil gjere eit nytt forsøk på å få det til, seier vi gjerne at vi gjerne at vi skal prøve å «reise kjerringa». I […]

Read more "Jesus vil reise opp si kyrkje. Då er det om å gjere å nytte høvet til å «reise kjerringa». "

Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand.

Kunnskap, fridom og livsutfolding. Der er ein motsetnad mellom kunnskap og fridom og det har vorte tydeleg i vårt moderne samfunn, der kunnskapen har vorte så stor og massemedia har vorte så dominerande. Og det har vorte tydeleg med press mot den kristne fridomen, det utartar seg slik at dei med si søking etter kunnskap […]

Read more "Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand."

Offeret og eksperimentet. Kva med religionen, politikken og økonomien?

Bilete: Galileo Galilei, italiensk fysiker og astronom, den egentlige grunnlegger av den eksperimenterende naturforskning. Innleiing. Menneska prøver gjennom religionen å tilfredsstille ein guddom og ventar seg dei skal oppnå noko med det. Men det trengst ikkje i kristendomen, for med eitt offer tok Jesus bort synda ein gong for alle. Så det er nok. Hans frelsesverk […]

Read more "Offeret og eksperimentet. Kva med religionen, politikken og økonomien?"

Gud har skapt oss i Kristus og han reiser opp si kyrkje, for å bruke oss i denne siste tida.

Bilete: Jesus, den gode hyrdingen, Joh.10. Innleiing. I Hellas for omlag 3000 år sidan oppstod den tanken at naturen er forståeleg og slik byrja naturfilosofien, dette som motsetnad til trua på gudane som regjerte i kvar sine område i tilværet. Men dette høvde betre med trua på Israels Gud som har skapt alle ting ved […]

Read more "Gud har skapt oss i Kristus og han reiser opp si kyrkje, for å bruke oss i denne siste tida."

”Fryktlause nordmenn” og den store fadesa i filosofihistoria, kyrkjehistoria, historia og i Noreg i vår tid. 

Bilete: Zevs. Innleiing. Naturfilosofar har undra seg over kvifor naturvitskapen ikkje vart oppdaga før, i tidlegare høgt utvikla kulturar, som i dei gamle elvekulturane. Dei gamle greske naturfilosofane kom eit stykke på veg, men så tok moralfilosofien over, religiøse og moralfilosofiske aktivistar gjorde slutt på demokratiet. I vår tid ser vi korleis dei prøver på […]

Read more "”Fryktlause nordmenn” og den store fadesa i filosofihistoria, kyrkjehistoria, historia og i Noreg i vår tid. "

Diagnose: sjel. Behandling: Svik,  baktale, lygn, indoktrinering, propaganda, korrupsjon og slavehandel.

Tru er full visse om det vi ikkje ser. Barnekåret. Jesus velsigna småborna og sa vi skulle la dei komme til han, for Guds rike høyer slike til. Vi måtte vende om og verte som dei, ja fødast på nytt. JOH 1,12 – JOH 1,13 Men alle som tok imot han, dei gav han rett […]

Read more "Diagnose: sjel. Behandling: Svik,  baktale, lygn, indoktrinering, propaganda, korrupsjon og slavehandel."