Gud har skapt oss i Kristus og han reiser opp si kyrkje, for å bruke oss i denne siste tida.

Bilete: Jesus, den gode hyrdingen, Joh.10. Innleiing. I Hellas for omlag 3000 år sidan oppstod den tanken at naturen er forståeleg og slik byrja naturfilosofien, dette som motsetnad til trua på gudane som regjerte i kvar sine område i tilværet. Men dette høvde betre med trua på Israels Gud som har skapt alle ting ved […]

Read more "Gud har skapt oss i Kristus og han reiser opp si kyrkje, for å bruke oss i denne siste tida."

”Fryktlause nordmenn” og den store fadesa i filosofihistoria, kyrkjehistoria, historia og i Noreg i vår tid. 

Bilete: Zevs. Innleiing. Naturfilosofar har undra seg over kvifor naturvitskapen ikkje vart oppdaga før, i tidlegare høgt utvikla kulturar, som i dei gamle elvekulturane. Dei gamle greske naturfilosofane kom eit stykke på veg, men så tok moralfilosofien over, religiøse og moralfilosofiske aktivistar gjorde slutt på demokratiet. I vår tid ser vi korleis dei prøver på […]

Read more "”Fryktlause nordmenn” og den store fadesa i filosofihistoria, kyrkjehistoria, historia og i Noreg i vår tid. "

Diagnose: sjel. Behandling: Svik,  baktale, lygn, indoktrinering, propaganda, korrupsjon og slavehandel.

Tru er full visse om det vi ikkje ser. Barnekåret. Jesus velsigna småborna og sa vi skulle la dei komme til han, for Guds rike høyer slike til. Vi måtte vende om og verte som dei, ja fødast på nytt. JOH 1,12 – JOH 1,13 Men alle som tok imot han, dei gav han rett […]

Read more "Diagnose: sjel. Behandling: Svik,  baktale, lygn, indoktrinering, propaganda, korrupsjon og slavehandel."

Prest, psykolog eller lystløgnar?

Bilete av Wilhelm Wundt. Han grunnla psykologien som sjølvstendig vitskap. Innleiing. Å søke samfunn med Gud på evangeliets grunnvoll er ei uerstatteleg psykologisk metode. Har strategien som ved opprøret mot Sokrates vorte inkorporert som psykologisk metode? I så fall er metoda lygnarisk. Kvifor vart introspeksjon feilbarleg som psykologisk metode? Psykologien vart meir empirisk, men er […]

Read more "Prest, psykolog eller lystløgnar?"

Splitt- og hersk-metode for å få makt. Men i Jesu kyrkje skal vi vere eitt i trua på han.

Biletet er eit forslag til monument over terroraksjonen i Oslo og på Utøya i 2011. Det symboliserer ein djuptgåande splitt- og hersk-politikk i det norske samfunnet. Men kven er det som fører ein slik politikk? Innleiing. Romarriket favoriserte vennlegsinna statar og det har vorte kalla «splitt- og hersk-politikk». Men ved keisardyrkinga vart det splitt- og […]

Read more "Splitt- og hersk-metode for å få makt. Men i Jesu kyrkje skal vi vere eitt i trua på han."

Kristne verdiar og kyrkja sin identitet. Nasjonale verdiar og nasjonal identitet. 

Norske verdiar og norsk identitet. Innleiing. Guds Ord er kyrkja sin rasjonalitet. Jesus er Guds Ord, hans kyrkje er hans brud, så han og hennar kjærleiksforhold til han er hennar identitet. I den norske valkampen vert det lagt opp til «verdidebatt» også, mange kristne vil verne om «kristne verdiar» og  mange nordmenn vil verne om […]

Read more "Kristne verdiar og kyrkja sin identitet. Nasjonale verdiar og nasjonal identitet. "