Splitt- og hersk-metode for å få makt. Men i Jesu kyrkje skal vi vere eitt i trua på han.

Biletet er eit forslag til monument over terroraksjonen i Oslo og på Utøya i 2011. Det symboliserer ein djuptgåande splitt- og hersk-politikk i det norske samfunnet. Men kven er det som fører ein slik politikk? Innleiing. Romarriket favoriserte vennlegsinna statar og det har vorte kalla «splitt- og hersk-politikk». Men ved keisardyrkinga vart det splitt- og […]

Read more "Splitt- og hersk-metode for å få makt. Men i Jesu kyrkje skal vi vere eitt i trua på han."

Kristne verdiar og kyrkja sin identitet. Nasjonale verdiar og nasjonal identitet. 

Norske verdiar og norsk identitet. Innleiing. Guds Ord er kyrkja sin rasjonalitet. Jesus er Guds Ord, hans kyrkje er hans brud, så han og hennar kjærleiksforhold til han er hennar identitet. I den norske valkampen vert det lagt opp til «verdidebatt» også, mange kristne vil verne om «kristne verdiar» og  mange nordmenn vil verne om […]

Read more "Kristne verdiar og kyrkja sin identitet. Nasjonale verdiar og nasjonal identitet. "

Det har gått tilbake med dei gamle gudane, for dei var stokk og stein. Men den sanne og levande Gud er ånd og han gjer sitt verk i våre liv ved sitt Ord og sin Ande. Den som er med i hans råd, talar hans Ord. 

Bilete av Nidarosdomen i Trondheim. Den har siderom. Salomos tempel hadde siderom. Lekamen er eit tempel for den Heilage Ande og det er viktig for oss at den får fylle alle roma. Innleiing; Eg ber til Jesus og han svarar meg frå himmelen og gjev meg noko. Eg har bedt Gud gje meg ei frelst […]

Read more "Det har gått tilbake med dei gamle gudane, for dei var stokk og stein. Men den sanne og levande Gud er ånd og han gjer sitt verk i våre liv ved sitt Ord og sin Ande. Den som er med i hans råd, talar hans Ord. "

Det har gått tilbake med dei gamle gudane. Men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og sette han ved si høgre hand i himmelen og salva han til å vere vår frelsarkonge.

Bilete av Peterskyrkja i Roma. Dette er ein oppfølgar til dokumentet: https://bluehost944.com/2017/05/17/det-har-gatt-tilbake-med-dei-gamle-gudane-men-den-sanne-og-levande-gud-vekte-jesus-opp-fra-dei-dode-og-hans-kyrkje-er-liv-laga/ Gud salva Kristus til å vere vår frelsarkonge. SLM 2,1 – SLM 2,12 {HERREN OG DEN HAN HAR SALVA}  Kvifor ståkar folkeslaga,  kvifor legg folka gagnlause planar? 2   Kongane på jorda reiser seg,  fyrstane legg råd i lag  mot Herren og den […]

Read more "Det har gått tilbake med dei gamle gudane. Men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og sette han ved si høgre hand i himmelen og salva han til å vere vår frelsarkonge."

Det har gått tilbake med dei gamle gudane, men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og hans kyrkje er liv laga.

Jesu kyrkje eller ikkje, det er spørsmålet. Jesu kyrkje voks, til tross for at den vart forfølgd. I den fyrste kristne tida voks kyrkja og kristendomen breidde om seg, sjølv om dei kristne var forfølgde. Folk kom til at den gamle religionen ikkje gav dei noko lenger, kristendomen og kyrkja gav folk noko som den […]

Read more "Det har gått tilbake med dei gamle gudane, men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og hans kyrkje er liv laga."

Heilag kvardag.

Innleiing. Når Jesus gav læresveinane sine misjonsbefalinga, sa han at dei skulle sjå at han var med dei alle dagar. Det skjer ved at vi vert helga ved Guds Ord og Guds Ande. Paulus sa at dersom vi trur at Gud vekte Kristus opp frå dei døde, så vert vi rettferdiggjorde og dersom vi sannar […]

Read more "Heilag kvardag."