Liberalisme eller populisme? Den ”frigjorde” kvinna har erstatta den frie personlege samtala med Goebbels-retorikk.  

Innleiing. Venstre, med Trine Skei Grande kjempar no mot den norske mann sitt tilvære med Goebbels-retorikk. Desse Pride-paradene manifisterer splitt- og hersk-politikken i Stm.74 1979 og stadfester at religion er opium for folket, den får det til å nyte sin eigen sjølvdestruksjon.  Gi folket brød og sirkus, var det ein som sa, så er dei […]

Read more "Liberalisme eller populisme? Den ”frigjorde” kvinna har erstatta den frie personlege samtala med Goebbels-retorikk.  "

Jesus:” vert de verande i mitt ord, er de rette læresveinane mine. Då skal de få kjenna sanninga og den skal sette dykk fri”.  Macciavelli: ”Målet helgar middelet”. Dr. Joseph Goebbels:” Dersom ei løgn vert gjenteken mange nok gangar, vert den til slutt til ei sanning.”

  Goebbels hadde doktorgrad i teater- og litteraturvitenskap. Desse “pride”-demonstrasjonane verkar svært så teatralske. Og dei kan vel «trygt» seie med Goebbels, at dersom dei gjentek ei løgn lenge nok, vert den til slutt til ei «sanning»?   Macciavelli: ”Målet helgar middelet.”  Denne tesa spring ut av Macciavellis verk ”Fyrsten”. Han hevda at all statsmakt […]

Read more "Jesus:” vert de verande i mitt ord, er de rette læresveinane mine. Då skal de få kjenna sanninga og den skal sette dykk fri”.  Macciavelli: ”Målet helgar middelet”. Dr. Joseph Goebbels:” Dersom ei løgn vert gjenteken mange nok gangar, vert den til slutt til ei sanning.”"

Opposisjonen mot mannens optimistiske tru og hans konstruktive tenking for å få seg eit meiningsfullt liv og motarbeidinga av hans arbeid for å produsere noko verdifullt, viser seg no i ”Drakulas rekrutterings-aksjonar”.

Kampen for tilværet, kva hjelper og kva gir motstand? Motstand frå tradisjonell moralfilosofi fører til degenerering og fornedring av mennesket. I Middelalderen ville keisaren bygge makta si på kyrkja. Det betydde også at han prøvde å få politisk makt gjennom kyrkja og dermed gjennom religionen igjen. Sidan prøvde Hobbes å forklare etablering av den politiske […]

Read more "Opposisjonen mot mannens optimistiske tru og hans konstruktive tenking for å få seg eit meiningsfullt liv og motarbeidinga av hans arbeid for å produsere noko verdifullt, viser seg no i ”Drakulas rekrutterings-aksjonar”."

Når de vik av til høgre eller venstre, skal øyro dine høyra det ordet bak deg: «Dette er vegen, gå på den!» (Jesaja.30,21).

Innleiing. René Descart (biletet) var ein stor matematikar og han trudde på det fullkomne. I følgje Paulus får vi den Heilage Ande ved trua på Jesus, av berre nåde. Kristus er den siste Adam, som er ifrå himmelen og som for oss har vorte ei livgivande ånd, han gir oss ånd og liv ifrå himmelen, […]

Read more "Når de vik av til høgre eller venstre, skal øyro dine høyra det ordet bak deg: «Dette er vegen, gå på den!» (Jesaja.30,21)."

Rasjonalitet eller ikkje rasjonalitet, det er spørsmålet. Eller kva slags rasjonalitet?

Innleiing. «Eg tenker, altå er eg», sa Descart. Han var ein stor matematikar som trudde på det fullkomne og det høver med kyrkja sin rasjonalitet. Dette berømte utsagnet er både epistomologisk og eksistensielt, poenget er at han trudde på det fullkomne som ein ide, som eksisterer, sjølv om vi ikkje sansar det med våre ytre fysiske […]

Read more "Rasjonalitet eller ikkje rasjonalitet, det er spørsmålet. Eller kva slags rasjonalitet?"