Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand.

Kunnskap, fridom og livsutfolding. Der er ein motsetnad mellom kunnskap og fridom og det har vorte tydeleg i vårt moderne samfunn, der kunnskapen har vorte så stor og massemedia har vorte så dominerande. Og det har vorte tydeleg med press mot den kristne fridomen, det utartar seg slik at dei med si søking etter kunnskap […]

Read more "Kristendomen og naturvitskapen, kunnskap og fridom til livsutfolding med vit og forstand."

Det har gått tilbake med dei gamle gudane. Men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og sette han ved si høgre hand i himmelen og salva han til å vere vår frelsarkonge.

Bilete av Peterskyrkja i Roma. Dette er ein oppfølgar til dokumentet: https://bluehost944.com/2017/05/17/det-har-gatt-tilbake-med-dei-gamle-gudane-men-den-sanne-og-levande-gud-vekte-jesus-opp-fra-dei-dode-og-hans-kyrkje-er-liv-laga/ Gud salva Kristus til å vere vår frelsarkonge. SLM 2,1 – SLM 2,12 {HERREN OG DEN HAN HAR SALVA}  Kvifor ståkar folkeslaga,  kvifor legg folka gagnlause planar? 2   Kongane på jorda reiser seg,  fyrstane legg råd i lag  mot Herren og den […]

Read more "Det har gått tilbake med dei gamle gudane. Men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og sette han ved si høgre hand i himmelen og salva han til å vere vår frelsarkonge."

Det har gått tilbake med dei gamle gudane, men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og hans kyrkje er liv laga.

Jesu kyrkje eller ikkje, det er spørsmålet. Jesu kyrkje voks, til tross for at den vart forfølgd. I den fyrste kristne tida voks kyrkja og kristendomen breidde om seg, sjølv om dei kristne var forfølgde. Folk kom til at den gamle religionen ikkje gav dei noko lenger, kristendomen og kyrkja gav folk noko som den […]

Read more "Det har gått tilbake med dei gamle gudane, men den sanne og levande Gud vekte Jesus opp frå dei døde og hans kyrkje er liv laga."