Sataniske vers.

Tekst til bildet: Det går rykte om at nokre av pattedyra har fått språksans, nokre av dei prøver endåtil å snakke sant. Ja, men kanskje vi kan lokke dei til å gå med på eit kompriss, dei kan få lov til å seie nett kva dei vil, dersom dei berre ikkje seier sanninga. Den svenske […]

Read more "Sataniske vers."

Imperialisme og frigjering.

  Innleiing. Det har lenge vorte misjonert i Afrika og etter Bibelen skulle det føre til at landet vart vatna og dyrka så det gav god avling. Men det er stadig ramma av tørkekatastrofe. Marxist-leninistane kritiserte misjonen for at den bana vegen for kapitalistar og hevda resultatet var ikkje bra. Men i følgje marxismen er […]

Read more "Imperialisme og frigjering."

Forskingsfront i fysikk og astronomi – erfaring og teori. Kva med fri fantasi, sciece fixion, dogme og trua på Gud.

Innleiing. Dette er ei lita oversikt over nyare forskingsresultat og forskingsfronten i fysikk og astronomi og ei samanlikning med skapingssoga og evangeliet om Kristus. Det er bra Gud ikkje krev at vi skal forstå dette: Filosofihistorie og metode, ei dagsaktuell sak. Gresk filosofi byrja som naturfilosofi, men dei hadde ikkje metode til å avgjere kva […]

Read more "Forskingsfront i fysikk og astronomi – erfaring og teori. Kva med fri fantasi, sciece fixion, dogme og trua på Gud."

Klimaforskinga og fysikken.

Ivar Giæver er ein norsk-amerikanar som tok nobelprisen i fysikk. Han er ein av dei som melde seg ut av Amerikas fysikk-foreining (APS) på grunn av klimavedtaket. Han hevda det var heva over den den vitskaplege debatten i APS, stikk i strid med det som elles var vanleg. På toppen av det heile gav dei […]

Read more "Klimaforskinga og fysikken."

Bibelsk preste-teneste og motstand frå verda. Frå slavesamfunn til kapitalisme. Kva med klassekampen?

Innleiing: Mørkemannskulturen bryt med eit grunnleggande rettsprinsipp og er ikkje sameinleg med demokrati og fridom. Likevel gjennomsyra den norsk politkk og var drepande for det politiske livet. Derfor har eg ikkje stemt ved noko val sidan rundt 1990 og eg har heller ikkje tenkt å gjere det i overskodeleg framtid. Men norsk Midtaustenpolitikk ber preg […]

Read more "Bibelsk preste-teneste og motstand frå verda. Frå slavesamfunn til kapitalisme. Kva med klassekampen?"